Đào tạo Seo Seva chia sẻ về Google Crawl & Index

Đào tạo Seo Seva có định nghĩa cơ bản về 2 thuật ngữ này mà bạn đã từng nghe. Tuy nhiên, thực tế, quá trình crawl và index của Google không hề đơn giản như bạn nghĩ.

Trước khi đến với những kiến thức này, hãy cùng làm một bài kiểm tra nhỏ về crawl và index của Google: Đâu là nhận định đúng trong các câu sau:

  • A) Các trang web của tôi đã được liệt kê trong sitemap, vì vậy chúng sẽ được Google crawl.
  • B) Các trang của tôi đã được crawl, nên chúng sẽ được lập chỉ mục.
  • C) Các trang của tôi đã được index, vì vậy chúng sẽ có khả năng được xuất hiện khi người dùng tìm kiếm một truy vấn có liên quan.
  • D) Không đáp án nào đúng.

Đào tạo Seo Seva

Nếu bạn chọn đáp án A, B hoặc C, thì xin chúc mừng, bạn thuộc nhóm đông đảo các SEOer chọn sai. Đáp án chính xác là D.

Rất nhiều SEOer hiện nay mới chỉ dừng lại ở việc hiểu khái niệm crawl & index là gì, chứ chưa thực sự hiểu quy trình crawl và index website của Google. Cho đến nay, khó có một ai có thể hiểu chính xác quá trình crawl và index website của Google, ngoại trừ nội bộ của công cụ tìm kiếm này.

Tất nhiên, họ – các kỹ sư Google sẽ chẳng bao giờ tiết lộ cho chúng ta cách mà Google index nội dung web. Tuy nhiên, dựa trên data dữ liệu của mình, Đào tạo Seo Seva đã đưa ra được một bảng xếp hạng dữ liệu index của website khá phù hợp với hành vi index của Google, đó là phân nhóm trang cần được index và ưu tiên index một số nhóm site.