Đào tạo Seo Seva chia sẻ về liên kết gãy Broken Link Building

Broken Link Building là gì?

Broken link building là gì?
Broken link building – Xây dựng liên kết gãy là một dạng chiến thuật xây dựng liên kết (link building) theo chiều hướng whitehat, được sử dụng khá phổ biến trên cộng đồng SEO thế giới. Về cơ bản, chiến thuật này được thực hiện bằng cách tìm kiếm và liên lạc với các quản trị viên website có liên kết gãy (broken link) trên trang web và đề nghị thay thế chúng bằng các liên kết trên trang web đang cần xây dựng liên kết.
Để rõ hơn về cách tiến hành chiến thuật xây dựng liên kết này là gì, mời các bạn đến với phần tiếp theo của bài viết của Đào tạo Seo Seva!

Các bước thực hiện chiến thuật Broken Link Building

trung tâm đào tạo SEO Seva Việt Nam

Đầu tiên, như đã giới thiệu ở trên, để tiến hành xây dựng liên kết, chúng ta cần tìm kiếm các broken link cùng các trang web chứa các liên kết này:

Tìm kiếm Broken Link

Tùy vào chiến lược xây dựng liên kết của từng người mà chúng ta có những phương pháp khảo sát thăm dò liên kết gãy khác nhau. Về cơ bản, hiện có ba cách tìm kiếm các trang web cùng chủ đề có chứa liên kết gãy mà các bạn có thể lựa chọn:
  • Cách 1: Tìm kiếm website thông qua tìm kiếm tự nhiên
  • Cách 2: Tìm các liên kết gãy trên một tên miền đã định trước
  • Cách 3: Tìm liên kết gẫy trực tiếp trên url (page) mục tiêu

Tham khảo thêm các cách tìm kiếm liên kết gãy trên trang trong qua bài viết: Cách tìm kiếm broken link trên trang.

Tìm kiếm website thông qua tìm kiếm tự nhiên

Tìm kiếm website thông qua tìm kiếm tự nhiên là một trong những phương pháp tìm kiếm broken link cùng các website mục tiêu khá đơn giản và phổ biến hiện nay. Phương pháp này bao gồm 4 quá trình chính sau:
  • Bước 1: Tìm kiếm những từ khóa có liên quan đến website cần xây dựng liên kết trên công cụ tìm kiếm.
  • Bước 2: Chọn lựa những website cần làm link, với nội dung liên quan đến các từ khóa cần làm link
  • Bước 3: Tìm kiếm tất cả các liên kết gãy trên các website đó
  • Bước 4: Thống kê các website có liên kết tới những trang đó (kiểm tra backlink của broken link đó)
Cách này sẽ được sử dụng khi chúng ta đang cần gia tăng backlink từ một số lượng lớn các domain khác nhau trỏ về site.
Vui lòng gửi câu hỏi về trang chủ của trung tâm đào tạo SEO Seva Việt Nam: https://goo.gl/maps/6GMnqBY9amP2